AKCE
vyhody
775 481 197 | Prac.dny 9:00 - 18:00

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu Nanogen.cz se řídí platnou legislativou ČR a dobrými mravy. Nákup zboží prostřednictvím Nanogen e-shopu mohou provádět fyzické a právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami.

prodávající –

iMed, s. r. o.

Prešovská 40A

821 02 Bratislava

IČO: 47 504 111

DIČ: 2023946628

2928903484/1100

SK75 1100 0000 0029 2890 3484

BIC(SWIFT): TATR SK BX

Společnost je zapsaná v OR Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, Vložka číslo: 93936/B

  • kupující – fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím
  • zboží – produkty, které se nacházejí v nabídce e-shopu Nanogen.cz

Zboží je možné objednat pouze pomocí formuláře e-shopu nebo e-mailem.

Objednávání zboží

Kupující si může prostřednictvím e-shopu objednat jakékoli zboží z nabídky Nanogen.cz

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost objednávky a souhlasí s nákupními podmínkami internetového obchodu Nanogen.cz.

Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnost vytisknout si objednávku.

Pokud zákazník při zadávání kontaktních údajů vyplní svou e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení o zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí údaje o odeslání objednávky nebo nebude doručena kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, pravděpodobně nedošlo k správnému zapsání objednávky do systému. V takovém případě nás, prosím, kontaktujte.

Ochrana osobních údajů

Vyplněním a odesláním údajů požadovaných systémem e-shopu vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění zákona č. 52/1998 Z.z. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, ve znění pozdějších předpisů.
Prodávající se zavazuje, že údaje, které mu kupující poskytne, budou sloužit výhradně pro potřeby prodávajícího související s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy. Tyto údaje nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány. Při registraci má kupující možnost zvolit si zasílání informací o nových produktech a službách nebo jiných marketingových informací od prodávajícího.
Prodávající shromažďuje osobní údaje o kupujících výlučně pro účely zpracování a tisku daňových dokladů a marketingové účely. Registrační údaje o kupujících jsou shromažďovány výhradně na základě souhlasu se zpracováním registrace fyzické nebo právnické osoby a jen v případě, kdy je tato osoba sama prodávajícímu dobrovolně poskytne.
Prodávající zaručuje, že získané údaje nejsou prodávány ani jiným způsobem zpřístupňovány třetím osobám.

Ceny zboží a platební podmínky

Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Součástí ceny není poradenská činnost, dopravní ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popisu produktu. Cena zboží je určována podle platného ceníku. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží bez předchozího upozornění. Provozovatel internetového obchodu Nanogen.cz je plátcem DPH.

POŠTOVNÉ:

  1. Balné – 0, – Kč
  2. Poštovné kurýrem (Individuální sazba)
  3. Poštovné kurýrem + dobírka (Individuální sazba)

Zboží je při dopravě bezpečně zabalené v krabici. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky a tyto potvrdit na přepravním listu svým podpisem. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího. V souladu s ustanovením § 13 odst. 1) zákona č. 108/2000, ve znění pozdějších změn a doplňků (zákon č. 118/2006 Sb. Z.), spotřebitel souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, pokud si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají.

Pokud doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná, prodávající se zavazuje o tom neprodleně informovat kupujícího, a pokud nedojde k následné dohodě prodávajícího a kupujícího o dodání zboží v náhradní lhůtě, o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně ani o jiném náhradním plnění, prodávající se zavazuje do 3 dnů vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu.

Přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu na adresu, kterou kupující uvede prostřednictvím e-shopu jako místo doručení.

Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Většinou se pohybuje v rozmezí 2–5 pracovních dnů. V případě méně běžného nebo problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, ve svém zájmu a hlavně v zájmu zákazníka, snížit dodací lhůtu na co nejmenší dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Objednávky se realizují okamžitě v případě, že je objednané zboží na skladě.
V případě objednání zboží označeného v e-shopu “Dostupnost: momentálně vyprodáno” bude prodávající obratem kontaktovat kupujícího o možné dodávce nedostupného zboží a jeho dodání a úhradu dohodne s kupujícím individuálně.
V případě, že je distribuce pozdržena z důvodu nedostatku na skladě, distribuuje se okamžitě po jeho dodání na sklad.

Za zboží je odpovědný prodejce až do doby jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzaté kupujícím v momentě, kdy prodávající kupujícímu, jeho zástupci nebo dopravci (který je považován za zástupce kupujícího bez ohledu na to, kdo platí dopravní náklady nebo pojištění zboží během přepravy) umožní fyzicky disponovat se zbožím.

Prodávající přebírá na sebe odpovědnost za poškození zásilky zaviněné kurýrem.

Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží zaviněné poštou nebo kurýrem.

Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků prodávajícího mají uváděné termíny dodávek orientační charakter. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až plnou úhradou ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, který má výrobky a služby v držení, má kupující veškeré povinnosti uschovatele věci a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího. Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za zboží, a to bez ohledu na to, že vlastnictví ke zboží a službám ještě nepřešlo na kupujícího. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího momentem převzetí zboží kupujícím nebo jeho zmocněncem.

Způsob platby

  1. DOBÍRKA – platba kurýrovi České pošty nebo jiné kurýrní službě při doručení zboží
  2. BANKOVNÍ PŘEVOD – zákazník provede platbu na účet internetového obchodu Nanogen.cz před odesláním objednávky
  3. PLATBA KARTOU – zákazník uskuteční platbu prostřednictvím platební karty online

Variabilní symbol = číslo objednávky

       4. PAYPAL

Po připsání částky na účet bude zboží, které je skladem, do 24 h odesláno zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávce.

Způsob doručení

Objednané zboží zasíláme obvykle prostřednictvím České pošty nebo přepravních společností po celém území ČR. Pro objednávky v našem obchodě účtujeme poštovné / ceny přepravy a plateb uvedené v nákupním košíku.

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zjistit, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození zásilky je zákazník oprávněn odmítnout převzetí zásilky. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahů při řešení případného problému. V případě zjištění poškození nebo jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu Nanogen.cz.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má možnost stornovat objednávku e-mailem na adresu [email protected], pokud ještě nebyla provedena expedice objednaného zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud není možné z technických důvodů zboží dodat v požadované lhůtě, zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena ze strany dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již cenu z objednávky (zálohové faktury) nebo její část zaplatil a nedojde k dohodě prodávajícího a kupujícího o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně ani o jiném náhradním plnění, prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu do 3 dnů na jeho účet nebo adresu cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 60 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující od smlouvy nemůže odstoupit, pokud se jedná o prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele (zboží na objednávku).

Možnost vrácení zboží s udáním důvodu

Kupující má právo odstoupit od smlouvy s udáním důvodu do 60 dnů ode dne převzetí zboží.

Kupující své právo odstoupit od smlouvy uplatňuje písemně, e-mailem na adrese [email protected] nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. V případě, že kupující své právo odstoupit od smlouvy uplatní, vrátí zboží prodávajícímu zasláním na adresu prodávajícího, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy své právo odstoupit od smlouvy uplatnil. Zboží nesmí být použité více než 1x a klesnout o více než 5 % z celkové váhy. Musí být v původním nepoškozeném obalu s kompletním příslušenstvím. Pokud zboží plně odpovídalo deklarovaným kvalitativním požadavkům a nebylo nefunkční, kupující vrátí zboží na své náklady.

Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu do 30 dnů ode dne jeho odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, kterou uhradil. Podmínkou je fyzické vrácení zboží na adresu provozovatele internetového obchodu Nanogen.cz.

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží:

Fulfillment by FHB – FHB Group, s.r.o
Logistické centrum – Vector park – Svätý Jur
Priemyselná 1637/3
900 21 Svätý Jur
Slovenská republika
+421 948 949 161

Závěrečná ustanovení

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a odesláním objednávky prohlašuje, že s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení Smlouvy neodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčena. Práva kupujícího ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č.. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších zákonných úprav zůstávají těmito podmínkami nedotčeny. Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jako i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku. Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností týkajících se Obchodních Podmínek nás neváhejte kontaktovat.

Služba Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Tvůj košík
0